Suy thoái trong kinh tế được hiểu như thế nào?

Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem video nói về khái niệm "suy thoái", Recession.
Bạn sẽ hỏi: Nếu GDP giảm hơn 10% thì sao? Xem Depression

Suy thoái trong kinh tế được hiểu như thế nào?

Đăng nhận xét