Kinh tế phát triển là gì ?

Kinh tế phát triển là gì?

   

Kinh tế phát triển (Economics of development) là một trong những khoa học kinh tế khám phá và giải thích quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển thể hiện một lĩnh vực nghiên cứu khoa học riêng về mặt lý thuyết và còn đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
Mục tiêu của Kinh tế phát triển là nhằm cung cấp một cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển kinh tế, để các nước đang phát triển có thể vận dụng vào hoàn cảnh riêng, tìm kiếm được con đường phát triển thích hợp, cải thiện tình trạng chưa tiến bộ của từng quốc gia. 

Môn học Kinh tế phát triển được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học trên thế giới từ rất lâu. Riêng Việt Nam, chính thức đưa vào giảng dạy trong các trường đại học khối kinh tế từ năm học 1993-1994. Trải qua nhiều khóa học từ đó đến nay, môn học tỏ ra đã hấp dẫn với các đối tượng học viên khác nhau. Môn học được đánh giá là một mảng kiến thức kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế đã làm ngạc nhiên thế giới và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, như duy trì một tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong thập niên gần đây, tiến bộ liên tục của chỉ số phát triển con người (Human Development Index HDI), xóa bớt đói nghèo, chất lượng cuộc sống của đại bộ phận dân cư trong xã hội được cải thiện, môi trường tự nhiên và môi trường sống của con người được quan tâm gìn giữ. 

Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam còn phải đương đầu với những thách thức đặt ra. Việc lựa chọn được những bước đi thích hợp, nên đẩy mạnh chiến lược phát triển nào, đáp ứng được các mục tiêu nào của phát triển kinh tế bền vững đều là những vấn đề mà có thể được soi rọi từ Kinh tế phát triển

Theo Ts. Đinh Phi Hổ, Ts. Lê Ngọc Uyển, Ths. Lê Thị Thanh Tùng (2009), Kinh tế phát triển: Lý thuyết và thực tiễn, Nhà xuất bản Thống kê, TP. Hồ Chí Minh.

 Kinh tế phát triển là gì?

1 nhận xét:

Đăng nhận xét