Kinh tế học : Vì sao tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có khuynh hướng tăng lên?


Trong những năm gần đây, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có khuynh hướng tăng lên, là do:

  • Nền kinh tế năng động luôn ở trạng thái biến đổi liên tục.
  • Sự tham gia của thanh thiếu niên, phụ nữ, những người di dân... vào lực lượng lao động.
  • Ở một số nước tiên tiến có chính sách bảo hiểm thất nghiệp của nhà nước, số tiền này lên đến 60-70% tiền lương (vì không đóng thuế thu nhập đối với tiền bảo hiểm). Do đó, công nhân không tích cực tìm việc hoặc có thể từ chối việc làm có lương thấp.


Kinh tế học : Vì sao tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có khuynh hướng tăng lên?

Đăng nhận xét