Bài giảng môn học Kinh tế Môi trường của thầy Phùng Thanh Bình - trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.


Bài giảng môn học Kinh tế Môi trường của thầy Phùng Thanh Bình - trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Download: TẠI ĐÂY

Kinh tế môi trường được thiết kế để giúp người học có thể hiểu được các mối liên kết giữa hoạt động kinh tế và môi trường, và ngược lại. Môn học sẽ giới thiệu các lý thuyết và công cụ có thể được sử dụng để hiểu và đo lường các mối liên hệ nói trên, giúp đưa ra các quyết định phù hợp, quản lý tốt nhất môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Đăng nhận xét