Kinh tế học : Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF (Production Possibilities Frontier) là gì?

Kinh tế học : Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF (Production Possibilities Frontier) là gì?
Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF (Production Possibilities Frontier) là một sơ đồ cho thấy những kết hợp tối đa số lượng các sản phẩm, mà nền kinh tế có thể sản xuất, khi sử dụng toàn bộ các nguồn lực của nền kinh tế.Giả sử, một nền kinh tế chỉ sản xuất hai loại hàng hóa: Thực phẩm (kí hiệu T) và Máy tính (kí hiệu M).
Đường PPF chỉ ra các sản lượng khác nhau của hai loại hàng hóa. Công nghệ và nguồn lực đầu vào (như: đất đai, nguồn vốn, lao động tiềm năng) cho trước sẽ sản xuất ra một mức giới hạn tổng sản lượng đầu ra.
Điểm A trên đồ thị chỉ ra rằng có một lượng TA thực phẩm và một lượng MA máy tính được sản xuất khi sản xuất ở mức hiệu quả. Cũng tương tự như vậy đối với một lượng TB thực phẩm và MB máy tính ở điểm B.
Sự khan hiếm chỉ ra rằng, mọi người sẵn sàng mua sẵn sàng mua nhưng không thể mua ở các mức sản lượng ngoài đường PPF. Khi di chuyển dọc theo đường PPF, nếu sản xuất một loại hàng hóa nào nhiều hơn thì sản xuất một loại hàng hóa khác phải ít đi, sản lượng hai loại hàng hóa có mối quan hệ tỷ lệ nghịch, bởi để tăng sản lượng một loại hàng hóa đòi hỏi phải có sự dịch chuyển nguồn lực đầu vào của sản xuất loại hàng hóa kia.
Độ dốc tại một điểm của đồ thị thể hiện sự đánh đổi giữa hai loại hàng hóa (Chi phí cơ hội-Opportunity costs). Trong Kinh tế thị trường kinh tế thị trường, di chuyển dọc theo một đường có thể được miêu tả như là lựa chọn xem có nên tăng sản lượng đầu ra của một loại hàng hóa trên chi phí của một loại hàng hóa khác không.
Như vậy, đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) chỉ ra số lượng tối đa của một hàng hóa có thể sản xuất được ứng với mỗi mức số lượng của hàng hóa khác.
Một điểm ở bên trong đường PPF, ví dụ như điểm I, là có thể thực hiện được nhưng lại ở mức sản xuất không hiệu quả, trong khi một điểm ở bên ngoài đường PPF là điểm U thì không thể đạt được.
Theo thời gian, các nguồn lực sản xuất của các quốc gia đều có khuynh hướng tăng lên; đường giới hạn khả năng sản xuất PPF sẽ dịch chuyển ra phía ngoài, thể hiện nền kinh tế có thể sản xuất ngày càng nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước.

2 nhận xét

Nếu có nhu cầu hợp tác thì liên hệ mình nhé, hoặc bấm vào link sau để xem thêm:
Cho thuê nhà xưởng Quốc Lộ 50 tại Long An | Cho thue nha Quoc Lo 50 tai Long An

Reply

Đăng nhận xét