Cách nói hỏi giờ trong tiếng Anh như thế nào?

Cách nói hỏi giờ trong tiếng Anh như thế nào?

Cách nói hỏi giờ trong tiếng Anh như thế nào?


Trước hết bạn cần biết cách hỏi giờ:
what time is it now?
what's the time ?
do you have the time?
đều có nghĩa là "Mấy giờ rồi?"

Ngoài ra bạn cũng có thể hỏi:
can you tell me the time, please?
do you know what time it is?
("Làm ơn cho hỏi mấy giờ rồi?")

Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến cách trả lời trực tiếp và trả lời gián tiếp, như trong bảng sau:


Trực tiếp Gián tiếp
Giờ hơn one oh three 1 : 03 three past one
three after one
five ten 5 : 10 ten past five
ten after five
seven fifteen 7 : 15 a quarter past seven
a quarter after seven
ten thirty 10 : 30 half past ten
Giờ kém ten fifty-five 10 : 55 five to eleven **
eight forty-five 8 : 45 a quarter to nine

** Giờ kém: 10 : 55 thì Phút = 60-55=5 và Giờ =10+1=11
Hay ta có thể nghĩ là "còn 5phút nữa tới 11h" nên 10 : 55 được đọc "five to eleven"
12 : 00 It's twelve
hoặc It's noon
hoặc It's midnight
PM là từ Latin viết tắt của Post Meridiem
AM : Ante Meridiem

Một số động từ bổ sung:
still up? (vẫn thức à? /ngủ chưa?)
it's not early (giờ không còn sớm nữa)
to have an early night (ngủ sớm) # to stay up late (thức khuya)
to get sleep (đi ngủ) # to wake up = to get up (thức dậy)

Bạn thấy cách hỏi, nói giờ trong tiếng Anh như thế nào? Khá đơn giản phải không! Nhưng nên thực hành thường xuyên nhé!

1 nhận xét:

Đúng là trang web mình đang cần.
Rất ý nghĩa và có giá trị!

Reply

Đăng nhận xét