Bản đồ địa hình là gì?

Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ, khái quát hóa một phần bề mặt trái đất lên mặt phẳng theo những quy luật toán học nhất định.
Bản đồ địa hình là loại bản đồ chuyên đề có tỷ lệ 1:1.000.000 và lớn hơn.


Bản đồ địa hình là gì?

1 nhận xét:

bản đồ địa hình là bản đồ biểu thị một khu vực của bề mặt trái đất, đề cao các đặc điểm về định hướng , hình dạng , kích thuoc , tính chất của các yếu tố địa hình, địa vật

Reply

Đăng nhận xét